Dyrektor Zarządzający DB77 Consulting, doktor nauk ekonomicznych na wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz absolwent Harvard Business School.

Od 2005 roku członek rad nadzorczych w następujących spółkach: Alchemia S.A, Hutmen S.A., Narodowy Fundusz Inwestycyjny Krezus S.A. (wszystkie 3 notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie) oraz Zakłady Metalurgiczne Silesia S.A., Huta Metali Nieżelaznych Szopienice S.A., Huta Aluminium Konin S.A., Izolacja-Matizol S.A., FŁT Łożyska Sp. z o.o., Boryszew ERG S.A., eCoffe Sp. z o.o., NPA Skawina Sp. z o.o., MSU S.A., Nadwiślana S.A., JPW-DGA sp. z o.o., Torlen sp. z o.o., Ostrana International GmbH (Wiedeń).

Piotr był odpowiedzialny za przeprowadzenie kompletnej transakcji przejęcia – począwszy od negocjacji po wykup zakładów z masy upadłościowej spółek z Grupy Maflow będących w stanie upadłości (Grupa Maflow została przejęta w 2010 roku od 4 syndyków w 4 krajach europejskich).

Odpowiedzialny za budowanie strategii dla całej Grupy Boryszew jak również kierowanie wszystkimi zagadnieniami operacyjnymi, finansowymi i sprzedażowymi.
Kierował procesem połączenia Huty Aluminium Konin S.A. z publiczną spółka Impexmetal.

Przeprowadził proces redukcji zadłużenia Grupy Kapitałowej Boryszew S.A. z 1 045 mln PLN do 590 mln PLN w okresie od czerwca 2008 do grudnia 2009.