Od grudnia 2012 roku pełni funkcję prezesa zarządu Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. nadzorując projekty badawcze w zakresie wzornictwa i ergonomii.

Instytut jest jedyną w kraju instytucją o statusie jednostki naukowej oraz Centrum Badawczo – Rozwojowego, zajmującą się systemowo wzornictwem i prowadzącą działalność na rzecz poprawy – poprzez stosowanie wzornictwa – innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie ze specjalizacją towaroznawstwo przemysłowe, Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH) w Warszawie na Wydziale Handlu Zagranicznego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie w zakresie zarządzania nieruchomościami, posiada dyplom The Chartered Association of Certified Accountants (ACCA) z rachunkowości i finansów.

Ukończyła kurs maklerski w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi. Była menadżerem w firmach finansowych i produkcyjnych. Jest ekspertem ds. środków unijnych.