Cena obejmuje:

– dostęp do wszystkich prelekcji, warsztatów i bloków paneli dyskusyjnych podczas dwóch dni konferencji,
– spotkania B2B (zaplanuj 10-minutowe spotkania 1:1 przy wyznaczonych stolikach z partnerem bądź uczestnikiem konferencji korzystając z narzędzia matchmakingowego w wyznaczonym czasie i strefach spotkań),
– dostęp do strefy wystawowej, gdzie będzie można na żywo zobaczyć rozwiązania i produkty dedykowane dla firm produkcyjnych,
– paczka powydarzeniowa / informacje nt prezentowanych rozwiązań + wideo prezentacje partnerów z konferencji,
– lunch i przekąski w ciągu 2 dni oraz udział w wieczornej nieformalnej kolacji